/
  Search
-A +A
 
www.snc.co.th
รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้
ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา  
Microsoft WMS Solution
Userful Multiplatform Solution
Monitors Anywhere Solution
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม
แจ้งปัญหาการใช้งานและแบบฟอร์ม
Windows Multipoint Server 2011
Windows Multipoint Server 2012 New Feature
Userful Multiplatform
Monitor Anywhere
สมัครตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับเรา
สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งบริษัท
ร้องเรียน
Sitemap
      
 
 


 

เตรียมนักเรียนให้พร้อม เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

Windows MultiPoint Server เป็นทางออกที่ง่ายและคุ้มค่ากว่าในการรองรับจานวนที่เพิ่มขึ้นของครูและนัก เรียนซึ่งต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด ปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขัน

Windows MultiPoint Server ช่วยทาให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน แต่ละคนมีอิสระในการใช้งาน มีหน้าจอ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นของตัวเอง ภายใต้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยบน Windows เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ เพิ่มขึ้น ภายใต้งบประมาณที่จากัด


เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ พลังงาน และการดูแลรักษาที่ลดลง

ปัจจุบันมีนักเรียนและครูผู้สอนจำนวนมากขึ้นที่จำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กๆ ก่อนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ก็มีโรงเรียนหลายแห่ง’ที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและให้บริการระบบ จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนหลายแห่งพยายามหาแนวทางในการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมออกมาใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด

Windows MultiPoint Server
เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน ด้วยคอมพิวเตอร์หลัก (โฮสต์) เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถรองรับผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนได้กว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบ กล่าวได้ว่าโรงเรียนต่างๆ สามารถเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้มากขึ้นถึง 3 เท่าภายใต้งบประมาณเท่าเดิม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของ Windows MultiPoint Server ในฐานะคำตอบเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถอ่านได้จากผลการวิจัยจากฟอร์เรสเตอร์คอนซัลติ้งในหัวข้อ: The Total Economic Impact of Microsoft Windows MultiPoint Server 2011

 

ใช้เวลาในการสอนและการเรียนรู้มากขึ้น  
 
ไม่มีสิ่งใดสาคัญสาหรับครูผู้สอน’มากกว่าการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การ เรียนรู้เฉพาะตัว โดยไม่ต้องใช้เวลากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและต้องการเวลามาก นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังต้องสามารถตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียน เพื่อรับประกันว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในชั้น เรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ

Windows MultiPoint Server 2011
ให้ทั้งครูและนักเรียนมีประสบการณ์การใช้ Windows ที่คุ้นเคยรุ่นล่าสุด และเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายของผู้สอนเพื่อจัดการและทาให้การใช้ คอมพิวเตอร์ของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น’ และช่วยให้นักเรียนมีสมาธิกับบทเรียน

ประโยชน์ของ Windows MultiPoint ต่อครูผู้สอน
     > ข้อดี 10 ประการต่อครูผู้สอน
 
โซลูชั่นที่ปลอดภัยและมีบริการให้ความช่วยเหลือครบถ้วน
 
โรงเรียนแต่ละแห่งต้องการความมั่นใจว่า ระบบที่เลือกใช้มีความปลอดภัยและทางานได้ราบรื่น แต่บ่อยครั้งที่หลายโรงเรียนกลับไม่มีแผนกที่รับผิดชอบด้านไอทีโดยเฉพาะ ทั้งที่ปัจจุบันเทคโนโลยีล้วนเกี่ยวข้องกับการทางานของหลายๆ ส่วน ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงอาคารสานักงานต่างๆ ซึ่งทาให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก

ดังนั้นการนาเสนอโซลูชั่นที่ใช้คอมพิวเตอร์จานวนไม่มาก และมีศูนย์กลางที่รับหน้าที่บริหารจัดการระบบ จึงช่วยให้การบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างง่ายขึ้น เช่นเดียวกับที่ Windows MultiPoint Server 2011 ที่ขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายกว่า มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาตลอดเวลา ทั้งจากไมโครซอฟท์และพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งด้วยจานวนอุปกรณ์ที่ไม่มากเกินไป ทาให้โรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะดูแลทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีแต่ความท้าทาย

ลองสัมผัสกับประโยชน์ของ Windows MultiPoint สำหรับผู้ชำนาญการด้านไอที:
     > ข้อดี 5 ประการต่อผู้ดูแลระบบไอที


 

 
เพิ่มเติม!

วิดีโอ Windows Multipoint Server 2011


WMS2011
WMS2012 New Feature
st110A
M320
M302
M300
แบบตอบรับ 29/04/2557
แบบตอบรับ 30/04/2557
Atrust
Microsoft
.
.
รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้
ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel : 02-9621233, 099-919-4299 Fax: 02-9621300
Email : info@snc.co.th