search  
 
-A +A
 
www.snc.co.th รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้ ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา    
Solution สำหรับสถาบันศึกษา
Solution สำหรับบริษัท\องค์กร
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม
แจ้งปัญหาการใช้งานและแบบฟอร์ม
สมัครตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับเรา
สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งบริษัท
ร้องเรียน
Sitemap
 
  


 

เตรียมนักเรียนให้พร้อม เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

Windows MultiPoint Server เป็นทางออกที่ง่ายและคุ้มค่ากว่าในการรองรับจานวนที่เพิ่มขึ้นของครูและนัก เรียนซึ่งต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด ปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขัน

Windows MultiPoint Server ช่วยทาให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน แต่ละคนมีอิสระในการใช้งาน มีหน้าจอ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นของตัวเอง ภายใต้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยบน Windows เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ เพิ่มขึ้น ภายใต้งบประมาณที่จากัด


เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด ด้วยค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ พลังงาน และการดูแลรักษาที่ลดลง

ปัจจุบันมีนักเรียนและครูผู้สอนจำนวนมากขึ้นที่จำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กๆ ก่อนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ก็มีโรงเรียนหลายแห่ง’ที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและให้บริการระบบ จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนหลายแห่งพยายามหาแนวทางในการดึงเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมออกมาใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด

Windows MultiPoint Server เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน ด้วยคอมพิวเตอร์หลัก (โฮสต์) เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถรองรับผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนได้กว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบ กล่าวได้ว่าโรงเรียนต่างๆ สามารถเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้มากขึ้นถึง 3 เท่าภายใต้งบประมาณเท่าเดิม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของ Windows MultiPoint Server ในฐานะคำตอบเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น สามารถอ่านได้จากผลการวิจัยจากฟอร์เรสเตอร์คอนซัลติ้งในหัวข้อ: The Total Economic Impact of Microsoft Windows MultiPoint Server 2011

 

ใช้เวลาในการสอนและการเรียนรู้มากขึ้น  
 
ไม่มีสิ่งใดสาคัญสาหรับครูผู้สอน’มากกว่าการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การ เรียนรู้เฉพาะตัว โดยไม่ต้องใช้เวลากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและต้องการเวลามาก นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังต้องสามารถตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียน เพื่อรับประกันว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในชั้น เรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ

Windows MultiPoint Server 2011 ให้ทั้งครูและนักเรียนมีประสบการณ์การใช้ Windows ที่คุ้นเคยรุ่นล่าสุด และเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายของผู้สอนเพื่อจัดการและทาให้การใช้ คอมพิวเตอร์ของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น’ และช่วยให้นักเรียนมีสมาธิกับบทเรียน

ประโยชน์ของ Windows MultiPoint ต่อครูผู้สอน
     > ข้อดี 10 ประการต่อครูผู้สอน
 
โซลูชั่นที่ปลอดภัยและมีบริการให้ความช่วยเหลือครบถ้วน
 
โรงเรียนแต่ละแห่งต้องการความมั่นใจว่า ระบบที่เลือกใช้มีความปลอดภัยและทางานได้ราบรื่น แต่บ่อยครั้งที่หลายโรงเรียนกลับไม่มีแผนกที่รับผิดชอบด้านไอทีโดยเฉพาะ ทั้งที่ปัจจุบันเทคโนโลยีล้วนเกี่ยวข้องกับการทางานของหลายๆ ส่วน ทั้งห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงอาคารสานักงานต่างๆ ซึ่งทาให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก

ดังนั้นการนาเสนอโซลูชั่นที่ใช้คอมพิวเตอร์จานวนไม่มาก และมีศูนย์กลางที่รับหน้าที่บริหารจัดการระบบ จึงช่วยให้การบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างง่ายขึ้น เช่นเดียวกับที่ Windows MultiPoint Server 2011 ที่ขั้นตอนการติดตั้งที่ง่ายกว่า มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาตลอดเวลา ทั้งจากไมโครซอฟท์และพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งด้วยจานวนอุปกรณ์ที่ไม่มากเกินไป ทาให้โรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะดูแลทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีแต่ความท้าทาย

ลองสัมผัสกับประโยชน์ของ Windows MultiPoint สำหรับผู้ชำนาญการด้านไอที:
     > ข้อดี 5 ประการต่อผู้ดูแลระบบไอที

 

 
เพิ่มเติม!

วิดีโอ Windows Multipoint Server 2011


 
  | รูปแบบโซลูชั่น | บริการและดาวน์โหลด | วิดีโอความรู้ | ตัวแทนจำหน่าย | เกี่ยวกับเรา  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel : 02-9621233, 096-846-0080 Fax: 02-9621300
Email : info@snc.co.th
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic