Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

การบริการหลังการขาย เคลมสินค้า

การบริการหลังการขาย เคลมสินค้า

การบริการหลังการขาย  การเคลมสินค้า 

กรณีที่เกิดความขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งผู้ซื้อมีความต้องการให้ทางบริษัทฯตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน บริษัทฯสามารถให้การบริการซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Service) แก่ท่าน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อไปได้โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Hardware

          กรณีอุปกรณ์เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ในเวลาทำการ จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในวันรุ่งขึ้นของเวลาทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งและทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นเรียบร้อย ก่อนเวลา 12.00 น. โดยใช้บริการขนส่งเท่านั้น  ยกเว้น นอกเวลาทำการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ในวันถัดไปของเวลาทำการ

Software

          กรณีระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ในเวลาทำการ จะดำเนินการ Online Service โดยการ Remote แก้ไข ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ยกเว้น นอกเวลาทำการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการ Online Service ในวันถัดไปของเวลาทำการ

การเคลมสินค้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

  1. ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเคลมสินค้า 
  2. ทำการกรอกข้อมูลลูกค้า, Serial No. และปัญหาของสินค้าที่ต้องการเคลม พร้อมถ่ายรูปสภาพด้านหน้าและด้านหลังสินค้าให้เห็นสติกเกอร์การรับประกันและ Serial No. ที่ชัดเจน ส่งให้กับทางบริษัทฯผ่านช่องทาง Line@: @SMARTNETCOM หรือ E-mail: info@snc.co.th
  3. เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล และขอความร่วมมือจากลูกค้าช่วยตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
  4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ก่อนเวลา 15.00 น. ทางบริษัทจะจัดรถขนส่งไปรับสินค้ากลับ และในวันรุ่งขึ้นทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทันที (โดยลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าที่จะส่งกลับให้เรียบร้อย)
  5. แต่หากเป็นกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อแจงรายละเอียดก่อนทำการเคลมสินค้า

 แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เลือกรายการ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท/องค์กร :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่องที่ต้องการสอบถาม :
รายการที่ต้องการสั่งซื้อ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์