Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

โรงเรียนอิสลามสันติชน"

โรงเรียนอิสลามสันติชน"   โรงเรียนอิสลามสันติชน

                                                         ตั้งอยู่ที่ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ ได้ติดตั้งระบบ SMART NETCOM

           เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เก่า จึงทำให้การใช้งานโปรแกรมต่างๆช้า และไม่สามารถลงโปรแกรมใหม่ๆได้ส่งผลให้การสอนเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและการควบคุมดูแลนักเรียนหลายๆคนในขณะการสอนทำได้ยาก เมื่อทางบริษัท ได้มีการเข้าไป Present เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้กับทางโรงเรียน ทางโรงเรียนเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวนี้ได้ จึงตัดสินใจสั่งซื้อและติดตั้งระบบกับเราทันที ซึ่งหลังจากเปลี่ยนมาใช้งานระบบ SMART NETCOM แล้ว สามารถลงโปรแกรมใหม่ๆ และใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังควบคุมดูแลนักเรียนหลายคนในขณะสอนได้อย่างทั่วถึง

🎯 นอกจากเรื่องของการใช้งานที่ดีและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ระบบ SMART NETCOM ของเรายังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Hardware ไปได้อย่างมากอีกด้วย 👍🏻💰
ขอขอบคุณ "โรงเรียนอิสลามสันติชน" ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ SMART NETCOM 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์