Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา

โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา


โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา

ตั้งอยู่ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

          มีปัญหาการจัดการห้องคอมพิวเตอร์ดังนี้ คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานสูง คอมพิวเตอร์ชำรุดบ่อย ต้องเสียเงินบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการสอน งบประมาณมีจำกัด ทาง SMARTNETCOM ได้เข้าไปให้คำปรึกษาและนำระบบ SMARTNETCOM เข้าไปแก้ไขปัญหา โดยมีโครงสร้างดังนี้ เครื่อง HOST สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง M300 สำหรับนักเรียน จำนวน 20 เครื่อง ติดตั้งOSและโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดไว้ที่ HOST โดยระบบ SMARTNETCOM สามารถช่วยแก้ปัญหาให้โรงเรียนเพชรพินิตศึกษาได้ดังนี้ ได้คอมพิวเตอร์ใหม่ ในราคาประหยัด มีซอฟแวร์ช่วยจัดการเรียนการสอน ดูแลรักษาเครื่อง HOST แค่ 2 เครื่อง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ทางโรงเรียนเพชรพินิตศึกษาได้จากการใช้ระบบ SMARTNETCOM ขอขอบคุณโรงเรียนเพชรพินิตศึกษาที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ SMARTNETCOM ของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์