Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

Partner

ขายคอมพิวเตอร์ แต่กำไรน้อยอยู่ใช่ไหม ?

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้รู้จัก

 

ได้กำไรน้อย

สินค้าเปลี่ยนรุ่นบ่อย

ต้นทุนหลังการขายสูง ไม่คุ้มกำไร

เสียเวลามากมายในการติดตั้ง

วัตถุประสงค์ :

     เพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางการขายให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นกับตลาดในประเทศไทย สำหรับตัวแทนที่จำหน่ายสินค้า SMART NETCOM อยู่แล้ว หรือ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนรายใหม่ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโดย “SNC Partnership Program” เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด โดย Partner ที่สามารถบรรลุยอดขายและผ่านการคัดเลือก สามารถได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

 

ได้กำไรมากกว่า

มีการเติมโตมากกว่า

รางวัลสุดพิเศษ

บริการหลังการขายเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์

เสียเวลาในการติดตั้งน้อยลง

มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
 2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
 3. มีความสามารถในการดำเนินงานทางการตลาดโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 4. มีพนักงานปฎิบัติงานอยู่ในส่วนฝ่ายขาย และ IT Support

 

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย

 1. เลือกรูปแบบการสมัคร Dealer Program หรือ Partner Program และกรอกแบบฟอร์มโดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองและประทับตราบริษัทสมบูรณ์

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

 1. ใบสมัครผู้แทนจำหน่าย*
 2. หนังสือเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป*
 3. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)*
 4. ภพ. 20 หรือทะเบียนการค้า*
 5. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*

* เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจทุกหน้าจึงถือว่าสมบูรณ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์