Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

SMART CONTROL Software

SMART CONTROL Software

SAMRT CONTROL
          เป็นโปรแกรมเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ สำหรับบริหารจัดการ SMART NETCOM T800 โดยทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถตั้งค่าและตรวจสอบสถานะของ SMART NETCOM T800 ผ่านโปรแกรมได้ และการสร้าง User name เข้าใช้งาน Server หรือ Host นั้นๆรวมถึงจะทำให้ SMART NETCOM T800 ใช้งาน Graphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์